Xuất khẩu gạo Thái Lan 2016 ước đạt 9 triệu tấn

Xuất khẩu gạo Thái Lan 2016 ước đạt 9 triệu tấn

Chính phủ Thái Lan dự đoán xuất khẩu gạo của nước này năm 2016 đạt 9 triệu tấn, giảm so với 10 triệu tấn trong năm nay do sản lượng giảm do El Nino gây khô hạn, Bloomberg đưa tin.


Thư ký thường trực Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc và Indonesia sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng khối lượng xuất khẩu gạo của nước này.

Sản lượng gạo năm 2015-2016 ước đạt 27 triệu tấn, kể cả 22,9 triệu tấn gạo vụ chính và 4,1 triệu tấn gạo vụ 2.

Ủy ban Chính sách Lúa gạo Quốc gia đã thông qua khoảng trợ cấp 204 triệu baht (5,7 triệu USD) để hỗ trợ chi phí lãi vay cho các đơn vị xay xát. Chính phủ đang khuyến khích các đơn vị xay xát tạm trữ 1,6 triệu tấn gạo từ tháng 12/2015 đến tháng 3/2016 để kiểm soát giá.

Thái Lan dự tính xuất khẩu gạo năm 2015 đạt 9,3 triệu tấn.

Theo NCĐT/Oryza
← Bài trước Bài sau →