Cùng Vinh Hiển nhắc lại về ngày lịch sử của dân tộc

Cùng Vinh Hiển nhắc lại về ngày lịch sử của dân tộc

Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son huy hoàng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chiến thắng mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đánh dấu sự nghiệp dựng nước và giữ nước, là trang sử hào hùng trong lịch ngàn năm của dân tộc. Hãy cùng Vinh Hiển điểm lại trang sử hào hùng này nhé.


Quân và dân ta đã đồng lòng cùng nhau chiến đấu trước kẻ thù lớn mạnh và giành độc lập tự do cho đất nước, chấm dứt hoàn toàn ách thống trị hơn cả thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta.

Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mang ý nghĩa vô cùng to lớn, là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân trên thế giới vì độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và văn minh.

Kết quả hình ảnh cho celebrate


Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta.

Sau niềm vui khôn siết của ngày cuối tháng tư, người dân cả nước vẫn không quên nhiệm vụ là tiếp tục lao động hết mình, nâng cao giá trị.

Ngày 1/5/1886, do yêu cầu của công nhân không được đáp ứng một cách đầy đủ, giới công nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công nhằm gây áp lực buộc giới chủ thực hiện yêu sách của mình.

Kết quả hình ảnh cho manual labor


Tại Việt Nam, sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời (1930), giai cấp công nhân Việt Nam đã lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày đỉnh cao của phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập - tự do - dân chủ, giành những quyền lợi kinh tế - xã hội.

Ngày nay, ngày Quốc tế Lao động đã trở thành ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đây cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Hào hùng là vậy, tự hào là vậy, chúng tôi luôn dành tình yêu lớn nhất cho đất nước này. Tiếp nối và phát triển nền nông nghiệp lúa nước, mang hạt gạo ngon nhất đến gia đình bạn là sứ mệnh của gạo Vinh Hiển.

Vinh Hiển kính chúc Quý khách hàng, Quý bạn đọc nhiều niềm vui trong dịp đại lễ kỷ niệm ngày Toàn Thắng và Quốc tế Lao Động. 

← Bài trước Bài sau →